40 haftalık hamilelik süresince sizin yanınızdayız

Doğum izni ve süt izni süreleri

Doğum izni ve süt izni süreleri

Memurlar da süt izni;bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ilk 6 ay 3 saat ikinci 6 ay 1.5 saat süt izni verilir.Süt izni kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

İşçilerde süt izni : Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir.Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.Bu süre günlük çalışma sürelerinden sayılır.

       Yasalar özellikle yorucu veya bebeğe zarar verme riski olan işlerde hamileliğin bağdaşmayacağı ve doğumdan önce işe ara verme dönemi öngörür.Bazı durumlarda hamileye , iş çok zor olmasa da koşullar nedeniyle önceden ara vermesi tavsiye edilir.

       Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, çalışan kadınlara gebelik ve gebelik sonrası dönemlerinde uygun koşullar sağlanmasını garanti eder.Böylece bu kanun kapsamında hamile kadını koruyan birtakım haklara sahip olur.

Devlet Memurlarında doğum ve süt izni

►Memur olarak çalışan anne adayına doğumdan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin verilir.

►Çoğul gebeliklerde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.Toplam doğumdan önce 10 hafta ücretli izin verilir.

►Sağlık durumu uygun olduğu taktirde , anne adayı doktor onayı doğrultusunda ve de kendi isteğiyle doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Bu durumda memurun çalıştığı süreler , doğum sonrası sürelerine eklenir.

►Bu belirlenen süreler memurun sağlık durumuna göre doktor raporu ile uzatılabilir.

Memurlar da süt izni; bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ilk 6 ay 3 saat ikinci 6 ay 1.5 saat süt izni verilir.Süt izni kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

►Devlet Memurları kanununun 108. Maddesinde doğum yapan memurlara istekleri halinde 104. Maddenin ( A ) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verileceği düzenlenmiştir.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SÜRESİ

Analık izni biten kadın memur isteği halinde tüm doğumlarda 6 aya kadar günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

İş Kanunu’nun 74. Maddesinde’de

İşçilerde doğum izni :Kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

►Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 haftalık süre eklenir.

►Kadın işçi sağlık durumu uygun olduğu taktirde ve doktorunun onayı ile doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğumdan sonrası sürelerine eklenir.

►Kadın işçinin kullanacağı izin süreleri işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilir.Bu süre doktor raporu ile belirtilir.

►Hamilelik sırasında kadın işçiye doktor kontrolleri için ücretli izin verilir.

►Doktor raporu ile gerekli görüldüğü taktirde kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır.Bu durumda ücretinden bir kesinti yapılamaz.

►İsteği halinde kadın işçinin 16 haftalık ücretli izin süresinin tamamlamasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretli izin verilir.Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

İşçilerde süt izni :Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir.Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.Bu süre günlük çalışma sürelerinden sayılır.

Doğum Yardımları

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu’nun 43. Maddesinde; sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin , sigortalı olmayan karısının analığı halinde , aşağıdaki yardımlar sağlanır denilerek;

►Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,

►Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,

►Emzirme yardım parası verilmesi

►Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi,

►Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi düzenlenmiştir.

ÇOCUK YARDIMI
Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

 

Bu Haber 24.003 kez okunmuştur.

Eklenme Tarihi : 14.11.2012 Çar 10 : 14

YORUM YAZ

Henüz yorum yapılmamış.